List/Grid

Tag Archives: tỉnh Hậu Giang.

Nghị định số 34/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007

Nghị định số 34/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007

Nghị định số 34/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 do Chính phủ ban hành điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thạnh Xuân, Tân Phú Thạnh để thành lập thị trấn Rạch Gòi, thị trấn Cái Tắc thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Nghị định số 124/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006

Nghị định số 124/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006

Nghị định số 124/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 do Chính phủ ban hành điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc thị xã Vị Thanh, huyện Long Mỹ; đổi tên thị xã Tân Hiệp thành thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Nghị định số 182/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

Nghị định số 182/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

 Nghị định số 182/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương Tâm, xã Vĩnh Viên để thành lập xã Lương Nghĩa, xã Vĩnh Viên A thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Nghị định của Chính phủ số 98/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 98/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 98/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2005 về việc thành lập thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang; thành lập phường, xã thuộc thị xã Tân Hiệp.