List/Grid

Tag Archives: tỉnh Điện Biên

Nghị định số 135/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006

Nghị định số 135/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006

Nghị định số 135/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 do Chính phủ ban hành điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã; mở rộng và đổi tên thị trấn Mường Ẳng thuộc huyện Tuần Giáo, huyện Mường Chà; thành lập huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Nghị định số 27/2006/NĐ-CP ngày 21/03/2006

Nghị định số 27/2006/NĐ-CP ngày 21/03/2006

Nghị định số 27/2006/NĐ-CP ngày 21/03/2006 do Chính phủ ban hành về việc thành lập xã thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Nghị định của Chính phủ số 72/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 72/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 72/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Điện Biên và Điện Biên đông, tỉnh Điện Biên.

Nghị định của Chính phủ số 25/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 25/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 25/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính và đổi tên thị xã Lai Châu thành thị xã Mường Lay; đổi tên huyện Mường Lay và thị trấn Mường Lay thành huyện Mường Chà và thị trấn Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Nghị định số 02/2004/NĐ – CP

Nghị định số 02/2004/NĐ – CP

Nghị định số 02/2004/NĐ – CP ngày 02 tháng 01 năm 2004 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Lay và thị xã Lai Châu, tỉnh Điện Biên