List/Grid

Tag Archives: tỉnh Đắk Nông

Thông tư số 53/2009/TT-BTC ngày 18/03/2009

Thông tư số 53/2009/TT-BTC ngày 18/03/2009

Thông tư số 53/2009/TT-BTC ngày 18/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành tạm ngừng việc thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền tại cửa khẩu Bu Prăng và Đắk Puer, tỉnh Đắk Nông.

Nghị định số 142/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006

Nghị định số 142/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006

Nghị định số 142/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 do Chính phủ ban hành điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc các huyện Đắk R’Lấp, Đắk Song, Đắk Mil và thành lập huyện Tuy Đức thuộc tỉnh Đắk Nông.

Nghị định của Chính phủ số 82/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 82/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 82/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2005 về việc thành lập thị xã Gia Nghĩa; thành lập các phường, xã thuộc thị xã Gia Nghĩa và đổi tên huyện Đắk Nông thành huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Nghị định của Chính phủ số 70/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 70/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 70/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, đổi tên xã thuộc các huyện Đắk r’lấp, Đắk song, Đắk mil và Krông nô, tỉnh Đắk nông.

Nghị định số 03/2004/NĐ – CP

Nghị định số 03/2004/NĐ – CP

Nghị định số 03/2004/NĐ – CP ngày 02/01/2004 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Nô và huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.