List/Grid

Tag Archives: tỉnh Đắk Lắk.

Nghị định số 61/1999/NĐ-CP ngày 27-07-1999

Nghị định số 61/1999/NĐ-CP ngày 27-07-1999

Nghị định số 61/1999/NĐ-CP ngày 27-07-1999 của Chính phủ Quy định thành lập thị trấn huyện Lỵ và xã thuộc các huyện Krông Nô, Đắk R’Lấp, Krông Năng và Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

Nghị định của Chính Phủ số 100/2003/NĐ-CP ngày 29/08/2003

Nghị định của Chính Phủ số 100/2003/NĐ-CP ngày 29/08/2003

Nghị định của Chính Phủ số 100/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập xã tbuộc các huyện Ea h’leo, Krông năng, Krông ana, Krông nô và Đắk r’lấp, tỉnh Đắk lắk

Nghị định số 47/2006/NĐ-CP ngày 16/05/2006

Nghị định số 47/2006/NĐ-CP ngày 16/05/2006

Nghị định số 47/2006/NĐ-CP ngày 16/05/2006 do Chính phủ ban hành điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Ea Súp, Ea H’Leo, KRông Búk và Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk.

Nghị định số 137/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/08/2007

Nghị định số 137/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/08/2007

Nghị định số 137/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/08/2007 Điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc các huyện: Krông Ana, Ea Kar, Krông Búk, M’Drắk và Ea H’Leo; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Ana để thành lập huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
Nghị định của Chính phủ số 49/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 49/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 49/2001/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2001 về việc thành lập các xà thuộc huyện Cư Jút và huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Nghị định của Chính phủ số 30/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 30/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 30/2001/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2001 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đắk Nông và huyện Đắk Mil để thành lập huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Lắk.