List/Grid

Tag Archives: tỉnh Cà Mau.

Nghị định số 192/2004/NĐ-CP ngày 23-11-2004

Nghị định số 192/2004/NĐ-CP ngày 23-11-2004

Nghị định số 192/2004/NĐ-CP ngày 23-11-2004 của Chính phủ Quy định Thành lập xã thuộc các huyện Cái Nước và Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Nghị định số 42/1999/NĐ-CP ngày 25-06-1999

Nghị định số 42/1999/NĐ-CP ngày 25-06-1999

Nghị định số 42/1999/NĐ-CP ngày 25-06-1999 của Chính phủ quy định Thành lập xã thuộc các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Cái Nước và Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Nghị định của Chính phủ số 113/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 113/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 113/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 về việc thành lập xã thuộc các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Thới Bình và Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Nghị định của Chính phủ số 29/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 29/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 29/2001/NĐ-CP ngày 13/6/2001 phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 1999-2004.