List/Grid

Tag Archives: tỉnh bình thuận

Nghị định của Chính Phủ số 84/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003

Nghị định của Chính Phủ số 84/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003

Nghị định của Chính Phủ số 84/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 về việc điều chỉnh Địa giới Hành chính để thành lập xà, thị trấn thuộc các huyện Tuy Phong, Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Nghị định số 81/1999/NĐ-CP ngày 25-08-1999

Nghị định số 81/1999/NĐ-CP ngày 25-08-1999

Nghị định số 81/1999/NĐ-CP ngày 25-08-1999 của Chính phủ Quy định Thành lập thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận

Nghị định số 37/1999/NĐ-CP ngày 15-06-1999

Nghị định số 37/1999/NĐ-CP ngày 15-06-1999

Nghị định số 37/1999/NĐ-CP ngày 15-06-1999 của Chính phủ. Quy định thành lập Thị trấn huyện Lỵ các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nnam, Đức Linh, Tánh Lnh, tỉnh Bình Thuận

Nghị định của Chính Phủ số 139/2003/NĐ-CP ngày 18/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 139/2003/NĐ-CP ngày 18/11/2003

– Nghị định của Chính Phủ số 139/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xà, thị trấn thuộc các huyện Hàm Tân và Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Nghị định 176/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 03/12/2007

Nghị định 176/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 03/12/2007

Nghị định 176/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 03/12/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Bình, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Nghị định của Chính phủ số 114/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 114/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 114/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 về việc thành lập thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Nghị định của Chính phủ số 89/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 89/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 89/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2001 về việc thành lập phường phú tài, xuân an, hàm tiến, phú hài; đổi tên xà hàm tiến thuộc thành phố phan thiết và thành lập xà đa mi thuộc huyện hàm thuận bắc, tỉnh bình thuận.