List/Grid

Tag Archives: tỉnh Bình Định

Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 09/07/2008

Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 09/07/2008

Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 09/07/2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí tham quan tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh.

Nghị định của Chính phủ số 143/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 143/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 143/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Thạnh, mở rộng thị trấn Phú Phong thuộc huyện Tây Sơn và mở rộng thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.