List/Grid

Tag Archives: tỉnh Bến Tre.

Quyết định 18/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bến Tre ban hành ngày 21/07/2008.

Quyết định 18/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bến Tre ban hành ngày 21/07/2008.

Quyết định 18/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bến Tre ban hành ngày 21/07/2008 ban hành Bảng đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký lập hồ sơ đăng ký cấp lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hàng loạt tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nghị định số 41/1999/NĐ-CP ngày 25-06-1999

Nghị định số 41/1999/NĐ-CP ngày 25-06-1999

Nghị định số 41/1999/NĐ-CP ngày 25-06-1999 của Chính phủ quy định việc thành lập phường Phú Khương thuộc Thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Nghị định của Chính phủ số 56/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 56/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 56/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về việc thành lập xà Mỹ An thuộc huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.