List/Grid

Tag Archives: tỉnh Bắc Ninh.

Nghị định số 68/1999/NĐ-CP ngày 09-08-1999

Nghị định số 68/1999/NĐ-CP ngày 09-08-1999

Nghị định số 68/1999/NĐ-CP ngày 09-08-1999 của Chính phủ Quy định Chia huyện Tiên Sơn, Gia Lương để tái lập các huyện Tiên Du, Tiên Sơn, Gia Bình và Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Nghị định của Chính Phủ số 98/2003/NĐ-CP ngày 25/08/2003

Nghị định của Chính Phủ số 98/2003/NĐ-CP ngày 25/08/2003

Nghị định của Chính Phủ số 98/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2003 về việc thành lập các phường Vũ Ninh, Kinh Bắc, Đại Phúc thuộc Thị xà Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nghị định số 15/2006/NĐ-CP ngày 25/01/2006

Nghị định số 15/2006/NĐ-CP ngày 25/01/2006

Nghị định số 15/2006/NĐ-CP ngày 25/01/2006 do Chính phủ ban hành về việc thành lập thành phố Bắc Ninh thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Nghị định số 37/2002/NĐ-CP

Nghị định số 37/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 37/2002/nđ-cp ngày 08 tháng 4 năm 2002 về việc thành lập phường suối hoa, thị xà bắc ninh và thị trấn gia bình, huyện gia bình, tỉnh bắc nin.