List/Grid

Tag Archives: tỉnh Bắc Giang

Quyết định số 05/2009/QĐ-TTg ngày 13/01/2009

Quyết định số 05/2009/QĐ-TTg ngày 13/01/2009

Quyết định số 05/2009/QĐ-TTg ngày 13/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 06/11/2008

Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 06/11/2008

Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 06/11/2008 do Chính Phủ ban hành việc giải thể thị trấn nông trường Yên Thế, huyện Yên Thế; điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Yên Thế, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Nghị định số 33/1999/NĐ-CP ngày 11-05-1999

Nghị định số 33/1999/NĐ-CP ngày 11-05-1999

Nghị định số 33/1999/NĐ-CP ngày 11-05-1999 của Chính phủ hướng dẫn việc Thành lập các Phường và Xã thuộc Thị xã Bắc Giang và Huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Nghị định số 118/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 12/07/2007

Nghị định số 118/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 12/07/2007

Nghị định số 118/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 12/07/2007 Giải thể thị trấn nông trường Cam Bố Hạ, huyện Lạng Giang; điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân An để thành lập thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Nghị định của Chính phủ số 75/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 75/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 75/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 về việc thành lập thành phố Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Giang.