List/Grid

Tag Archives: tỉnh Bạc Liêu

Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 01/08/2009

Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 01/08/2009

Nghị định số 85/2008/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 08 năm 2008. Quy định việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Đông Hải, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Nghị định số 82/1999/ NĐ-CP ngày 25-08-1999

Nghị định số 82/1999/ NĐ-CP ngày 25-08-1999

Nghị định số 82/1999/NĐ-CP ngày 25-08-1999 của Chính phủ Quy định Điều chỉnh Địa giới Hành chính xã thuộc thị xã Bạc Liêu và các huyện Hồng Dân, Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Nghị định của Chính phủ số 96/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 96/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 96/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2005 về việc thành lập huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu.