List/Grid

Tag Archives: tỉnh An Giang

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND ngày 29/07/2008

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND ngày 29/07/2008

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND do Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh An Giang ban hành ngày 29/07/2008 về chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nghị định số 64/1999/NĐ-CP ngày 02-08-1999

Nghị định số 64/1999/NĐ-CP ngày 02-08-1999

Nghị định số 64/1999/NĐ-CP ngày 02-08-1999 của Chính phủ quy định thành lập một số phường thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Nghị định của Chính Phủ số 53/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 53/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 53/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xà, phường, thị trấn thuộc các huyện Thoại Sơn, Phú Tân, Tân Châu và thị xà Châu Đốc, tỉnh An Giang

Nghị định của Chính phủ số 52/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 52/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 52/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Long Xuyên và các huyện Tịnh Biên, An Phú, Thoại Sơn, Tân Châu, tỉnh An Giang.

Nghị định số 29/2002/NĐ-CP

Nghị định số 29/2002/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 29/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2002 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Núi Sam, thị xà Châu Đốc, thị trấn Phú Hoà và đổi tên xà Phú Hoà thành xà Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.