List/Grid

Tag Archives: tạm ngừng việc thu lệ phí qua lại biên giới

Thông tư số 53/2009/TT-BTC ngày 18/03/2009

Thông tư số 53/2009/TT-BTC ngày 18/03/2009

Thông tư số 53/2009/TT-BTC ngày 18/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành tạm ngừng việc thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền tại cửa khẩu Bu Prăng và Đắk Puer, tỉnh Đắk Nông.