List/Grid

Tag Archives: tư vấn viên

Tuyển dụng năm 2010

Tuyển dụng năm 2010

Nhằm mở rộng hoạt động của mình, Luật Gia Phạm đang tuyển dụng cho một số vị trí Luật sư và Tư vấn hành nghề trong lĩnh vực Luật Kinh doanh và Luật Sở hữu trí tuệ, hành nghề ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trên cả nước.

Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/07/2008

Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/07/2008

Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2008 Chính phủ ban hành  quy định về tổ chức, hoạt động  tư vấn pháp luật của tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghếp, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật.