List/Grid

Tag Archives: sát hạch và cấp đổi

Thông tư 15/2009/TT- BCA ngày  31/03/2009

Thông tư 15/2009/TT- BCA ngày 31/03/2009

Thông tư 15/2009/TT- BCA ngày 31/03/2009 quy định về cơ sở đào tạo, tổ chức đào tạo, sát hạch và cấp đổi, thu hồi giấy phép lái xe của lực lượng công an nhân dân.