List/Grid

Tag Archives: sân bay;Thông tư 240/2009/TT-BTC;hàng không

Thông tư 240/2009/TT-BTC ngày 25/12/2009

Thông tư 240/2009/TT-BTC ngày 25/12/2009

Thông tư 240/2009/TT-BTC ngày 25/12/2009 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.