List/Grid

Tag Archives: sân bay

Thông tư 240/2009/TT-BTC ngày 25/12/2009

Thông tư 240/2009/TT-BTC ngày 25/12/2009

Thông tư 240/2009/TT-BTC ngày 25/12/2009 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.

Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25-05-2007

Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25-05-2007

Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25-05-2007 Về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Nghị định số 94/2007/NĐ-CP ngày 04-06-2007

Nghị định số 94/2007/NĐ-CP ngày 04-06-2007

Nghị định số 94/2007/NĐ-CP ngày 04-06-2007 quy định quản lý hoạt động bay