List/Grid

Tag Archives: s xã

Nghị định số 14/2006/NĐ-CP ngày 25/01/2006

Nghị định số 14/2006/NĐ-CP ngày 25/01/2006

Nghị định số 14/2006/NĐ-CP ngày 25/01/2006 do Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn thuộc huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.