List/Grid

Tag Archives: Sử dụng Nguồn kinh phí Hỗ trợ Công tác Chỉ đạo

Thông tư số 02/2009/TT-BCT ngày 21/01/2009

Thông tư số 02/2009/TT-BCT ngày 21/01/2009

Thông tư số 02/2009/TT-BCT ngày 21/01/2009 của Bộ Công Thương. Hướng dẫn việc Phân bổ và Sử dụng Nguồn kinh phí Hỗ trợ Công tác Chỉ đạo, điều hành chống Buôn lậu, Gian lận Thuơng mại và Hàng giả  của Cơ quan cấp trên lực lượng Quản lý Thị trường