List/Grid

Tag Archives: sử dụng điện

Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/06/2009

Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/06/2009

Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/06/2009 do Bộ Tài Chính – Bộ Công Thương ban hành quy định thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định của Chính phủ số 45/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 45/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 45/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 về hoạt động điện lực và sử dụng điện.