List/Grid

Tag Archives: Sở Y tế tỉnh Kon Tum

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 04/03/2009

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 04/03/2009

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 04/03/2009 do UBND tỉnh Kon Tum quy định về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum.