List/Grid

Tag Archives: sốt xuất huyết Dengue

Thông tư số 01/2009/TT-BYT ngày 09/03/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BYT ngày 09/03/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BYT ngày 09/03/2009 của Bộ Y Tế ban hành Bãi bỏ Quyết định số 1536/2004/QĐ-BYT ngày 29/4/2004/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bản “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue”.