List/Grid

Tag Archives: số 04/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của UBND TP Hồ Chí Miinh. Quy định Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người nghèo  đang sử dụng loại phương tiện xe ba, bốn bánh tự chế trên địa bàn thành phố.

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của UBND tỉnh Kon Tum. Quy định thực hiện công tác dân số và Kế hoạch hoá Gia đình đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 12/01/2009

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 12/01/2009

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 12/01/2009 của UBND tình An Giang. Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cơ quan Hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn Tỉnh.