List/Grid

Tag Archives: số 01/2007/UBTVQH12

Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP ngày 12/01/2010

Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP ngày 12/01/2010

Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP ngày 12/01/2010 hướng dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy nghề của phạm nhân trong các trại giam.