List/Grid

Tag Archives: sản phẩm có chứa Trifluralin

Thông tư số 64/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/11/2010

Thông tư số 64/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/11/2010

Thông tư số 64/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đưa các sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam.