List/Grid

Tag Archives: quý

Thông tư số 41/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009

Thông tư số 41/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009

Thông tư số 41/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam.

Thông tư 87/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 08/10/2008

Thông tư 87/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 08/10/2008

Thông tư của Bộ Tài chính số 87/2008/TT-BTC ban hành ngày 08 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em

Thông tư 73/2008/TT-BTC ngày 01/08/2008

Thông tư 73/2008/TT-BTC ngày 01/08/2008

Thông tư số 73/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 01 tháng 8 năm 2008 hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng quỹ giải quyết việc làm địa phương và kinh phí quản lý quỹ quốc gia về việc làm

Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/08/2006

Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/08/2006

Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/08/2006 do Chính phủ ban hành này quy định về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật (kể cả loài lai) hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Nghị định số  32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006

Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006

Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 do Chính phủ ban hành quy định về quản lý và Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm từ rừng Việt Nam.