List/Grid

Tag Archives: quy tắc xuất xứ

Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010 của Bộ Công thương ban hành quy định về việc Thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Thông tư số 04/2010/TT-BCT ngày 25/01/2010

Thông tư số 04/2010/TT-BCT ngày 25/01/2010

Thông tư số 04/2010/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành ngày 25/01/2010 quy định về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thoả thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam – Lào 

Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006

Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006

Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 do Chính phủ ban hành quy định về xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, xuất xứ hàng hoá nhập khẩu.