List/Grid

Tag Archives: quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt Nam – Lào đến năm 2020 (đoạn từ Điện Biên đến Kon Tum).

Quyết định 864/QĐ-TTg ngày 09/07/2008

Quyết định 864/QĐ-TTg ngày 09/07/2008

Quyết định 864/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 09/07/2008 về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt Nam – Lào đến năm 2020 (đoạn từ Điện Biên đến Kon Tum)