List/Grid

Tag Archives: quy hoạch thoát nước 3 vùng phía nam

Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 22/09/2008

Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 22/09/2008

Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 22/09/2008 do Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt quy hoạch thoát nước 3 vùng kinh tế trọng điểm
bắc bộ, miền trung và phía nam đến năm 2020.