List/Grid

Tag Archives: quy định việc thiết kế mẫu

Thông tư 23/2009/TT- NHNN ngày  02/12/2009

Thông tư 23/2009/TT- NHNN ngày 02/12/2009

Thông tư 23/2009/TT- NHNN ngày  02/12/2009 quy định việc thiết kế mẫu,chế bản và quản lý in,đúc tiền Việt Nam.