List/Grid

Tag Archives: quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/03/2010

Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/03/2010

Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/03/2010 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.