List/Grid

Tag Archives: quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện.

Thông tư 36/2009/TT- BTTTT ngày  03/12/2009

Thông tư 36/2009/TT- BTTTT ngày 03/12/2009

Thông tư 36/2009/TT- BTTTT ngày 03/12/2009 quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện.