List/Grid

Tag Archives: quy định về cấp

Thông tư 24/2009/TT- BGTVT ngày 15/10/2009

Thông tư 24/2009/TT- BGTVT ngày 15/10/2009

Thông tư 24/2009/TT- BGTVT ngày 15/10/2009 quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.