List/Grid

Tag Archives: quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân huyện

Nghị định số 172/2004/NĐ-CP

Nghị định số 172/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 172/2004/nđ-cp ngày 29 tháng 9 năm 2004 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xà, thành phố thuộc tỉnh.