List/Grid

Tag Archives: quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư

Thông tư số 203/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010

Thông tư số 203/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010

Thông tư số 203/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010 về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.