List/Grid

Tag Archives: quy định kiểm tra

Thông tư 51/2009/TT- BNNPTNT ngày  21/08/2009

Thông tư 51/2009/TT- BNNPTNT ngày 21/08/2009

Thông tư 51/2009/TT- BNNPTNT ngày 21/08/2009 quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản.