List/Grid

Tag Archives: quy chế

Tư vấn nội quy, quy chế doanh nghiệp

Tư vấn nội quy, quy chế doanh nghiệp

Việc xây dựng các quy chế, nội quy là điều cần thiết với các doanh nghiệp. Đối với người lao động nội quy lao động giúp cho họ hiều các quy định của công ty trong công việc và tuân theo các quy định đó. Đối với các mối quan hệ trong công ty, quy chế nội bộ là căn cứ để thiết lập, điều hòa và giải quyết các mối quan hệ đó. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Luật Gia Phạm cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến việc soạn thảo, xây dựng nội quy lao động, quy chế nội bộ của công ty.

Quyết định số 120/2009/TT-BTC ngày 16/06/2009

Quyết định số 120/2009/TT-BTC ngày 16/06/2009

Quyết định số 120/2009/TT-BTC ngày 16/06/2009 do Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16/06/2009

Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16/06/2009

Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16/06/2009 do Bộ Tài Chính ban hành quy định quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định 113/2008/NĐ-CP ngày 28/10/2008

Nghị định 113/2008/NĐ-CP ngày 28/10/2008

Nghị định 113/2008/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày 28/10/2008 ban hành quy chế trại giam NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 113/2008/NĐ-CP NGÀY 28/10/2008 BAN HÀNH QUY CHẾ TRẠI… Read more »

Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2008

Quyết định của Thủ tướng chính phủ số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2008 về việc ban hành quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 30/07/2008

Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 30/07/2008

Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 30/07/2008 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với  các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Nghị định số 02/1999/NĐ-CP ngày 27/01/1999

Nghị định số 02/1999/NĐ-CP ngày 27/01/1999

Nghị định của Chính Phủ số 02/1999/NĐ-CP ngày 27/01/1999 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy chế đầu tư theo Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – chuyển giao – kinh doanh, hợp đồng xây dựng – chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam