List/Grid

Tag Archives: Quy chế tổ chức

Quyết định 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/07/2008

Quyết định 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/07/2008

Quyết định 44/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ngày 30/07/2008 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của  Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp.

Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/07/2008

Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/07/2008

Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành ngày 25/07/2008 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.