List/Grid

Tag Archives: quyền nhập khẩucơ sở bán lẻ

Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007

Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007

Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.