List/Grid

Tag Archives: quyết toán vốnđầu tư cho các dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc chương trình xây dựng cụm

Thông tư 185/2009/TT-BTC ngày 17/09/2009

Thông tư 185/2009/TT-BTC ngày 17/09/2009

Thông tư 185/2009/TT-BTC ngày 17/09/2009 hướng dẫn việc huy động và  quản lý, thanh toán , quyết toán vốnđầu tư cho các dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc chương  trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.