List/Grid

Tag Archives: Quyết định số2233 của Bộ Tài chính ngày 09 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 2233/2008/QĐ-BTC ngày 09/10/2008

Quyết định số 2233/2008/QĐ-BTC ngày 09/10/2008

Quyết định số 2233/2008/QĐ-BTC ngày 09/10/2008 của Bộ Tài chính ban hành về việc đính chính Quyết định số 83/2008/QĐ-BTC  ngày 03 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.