List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 92/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 92/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 28/10/2008

Quyết định số 92/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 28/10/2008

Quyết định số  92/2008/QĐ-BTC ban hành ngày 28/10/2008 về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng sắt, thép không hợp kim của biểu thuế xuất khẩu.