List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 84/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 84/2008/QĐ-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 84/2008/QĐ-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 84/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 06 tháng 10 năm 2008 Về việc thuế suất thuế xuất nhập khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của biểu thuế xuất nhập khẩu.