List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 83/2009/QĐ-UBNDm 83/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 83/2009/QĐ-UBND ngày 12/03/2009

Quyết định số 83/2009/QĐ-UBND ngày 12/03/2009

Quyết định số 83/2009/QĐ-UBND ngày 12/03/2009 do UBND tỉnh Minh Thuận hướng dẫn về việc đổi tên Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.