List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2008

Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2008

Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2008 của Bộ Văn hoá, Thể Thao, Du lịch ban hành quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.