List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 73/2008/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định số 73/2008/QĐ-BLĐTBXH  ngày 31 tháng 12 năm 2008

Quyết định số 73/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2008

Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội số 73/2008/QĐ-BLĐTBXH  ngày 31 tháng 12 năm 2008 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do bộ lao động – thương binh và xã hội ban hành đã hết hiệu lực pháp luật