List/Grid

Tag Archives: quyết định số 72

Quyết định số 72 /2008/QĐ-BTC ngày 03/09/2008

Quyết định số 72 /2008/QĐ-BTC ngày 03/09/2008

Quyết định số 72 /2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 03/09/2008 về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ”.