List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 19/06/2009

Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 19/06/2009

Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 19/06/2009 do UBND TP Hà Nội ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của nhân viên bảo vệ thực vật tại các xã, phường, thị trấn nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.