List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 64/2008/QĐ-BTC

Quyết định  số 64/2008/QĐ-BTC ngày 01/08/2008

Quyết định số 64/2008/QĐ-BTC ngày 01/08/2008

Quyết định  số 64/2008/QĐ-BTC ngày 01/08/2008 do Bộ Tài Chính ban hành về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của biểu thuế xuất khẩu.