List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/07/2008

Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/07/2008

Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 21/07/2008 quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.